Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vakantiehuisinspanje.eu is een platform voor huiseigenaren en aanbieders van villa´s, appartementen en B&B´s in Spanje.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, privacy beleid, kennisgevingen, content en disclaimer, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Vakantiehuisinspanje.eu uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Op de website van Vakantiehuisinspanje.eu kunnen potentiële huurders rechtstreeks in contact treden met de eigenaar / verhuurder van een vakantiewoning. Een verhuurder kan zijn: een particuliere huiseigenaar, B&B, beheerder van een vakantiewoning of een kleinschalige of middelgrote verhuurorganisatie en noemen we verhuurder in onze algemene voorwaarden.

Over onze verhuurobjecten

De verhuurder geeft alle content, prijzen en foto’s van het verhuurobject via mail door aan Vakantiehuisinspanje.eu, die deze vervolgens plaatst op haar website. Aanvragen en boekingen komen altijd rechtstreeks tot stand tussen huurder en de verhuurder. Vakantiehuisinspanje.eu heeft geen enkele betrokkenheid of inzage in de eventuele verhuurtransactie, betalingen of andere afspraken die tot stand kunnen komen tussen de huurder en de verhuurder.

Aansprakelijkheid

De dienstverlening van Vakantiehuisinspanje.eu blijft beperkt tot het bijeen brengen van vraag en aanbod op het gebied van vakantiewoningen in Spanje.

Vakantiehuisinspanje.eu is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of de verhuurder mocht ondervinden ten gevolge van het niet, niet tijdig, of niet volledig functioneren van de website (door bijvoorbeeld technische storingen) van Vakantiehuisinspanje.eu en/of door verlies van content, onjuiste of onvolledige informatie. Daar de inhoud (content) voor de website wordt aangegeven door de verhuurder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Bij eventuele klachten dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de verhuurder. Eventuele geschillen in de huurovereenkomst zijn uitsluitend een zaak tussen huurder en verhuurder. Zodoende kan Vakantiehuisinspanje.eu nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële gevolgschade en/of overmacht.

Registratie

De eigenaar / verhuurder kan zich (na de gratis kennismakingsaanbieding) registreren tegen een jaarlijkse vergoeding (Zie Verhuurders). Als u na de gratis periode van een half jaar eenmaal bent geregistreerd dan wordt deze wordt automatisch verlengd. Opzegging kan alleen schriftelijk (mail) en dient 1 maand voor einddatum plaats te vinden.

Privacy statement

Vakantiehuisinspanje.eu respecteert vanzelfsprekend uw privacy en zal uw gegevens niet delen met derden.

Contact

Heeft u vragen? Stel deze dan middels via email: info@vakantiehuisinspanje.eu.

Visitors: